camper_water
Installatie

Onder de installatie van de camper verstaan we alle meet en schakel apparatuur, kabels en leidingen, alle gastoestellen en alle onderdelen van de waterinstallatie.

Voor de veiligheid dient de geinstalleerde apparatuur in goede conditie te zijn. Een lekkende gasleiding kan grote risico's voor de inzittenden betekenen. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als ontsnappend gas explodeert. Daarom moet ieder jaar de gasinstallatie afgeperst worden.

Een ander onderschat risico is de 12 volt boordaccu. Vaak wordt gezegd dat 12 volt een veilige spanning is, dat is waar, maar bij een kortsluiting gaan er daarom wel hoge stromen lopen. Deze iopen door dunne draden en kunnen eenvoudig brand veroorzaken. Een passende zekering die de kortsluiting afschakeld is hierbij een vereiste. Met name kabels die langs het metaal van de camper lopen vormen een risico en kunnen door slijten en kortsluiting veroorzaken. 

Ook de 230 volt installatie heeft de nodige aandacht nodig, denk maar aan de aarding van de metalen opbouw en het gasstel en aanrecht. Om de personen in de camper te beschermen dient er een aardlekschakelaar of beter nog een aardlekautomaat ingebouwd te zijn. In de meeste campers zit alleen maar een kortsluitautomaat, deze kan wel een kortsluiting afschakelen maar geen aardfout.

 

De installatie kunnen we verdelen in 4 groepen.

 • Gasapparaten
 • Elektrische apparaten.
 • Water apparaten.
 • Kabels en leidingen.

 

  

Voorbeelden van gasapparaten:

 • Koelkast
 • Kachel
 • Boiler
 • Gasstel
 • Oven 
 • Gastank
 • Combiketel
 • LPG tank
 • Gasfilters

Lees hier meer over de gasinstallatie 

 

Voorbeelden van elektrische apparaten

 • Accu 
 • Meetpanelen
 • Airco
 • Generator
 • Aardlekautomaat 
 • Zonnepaneel
 • TV
 • Schotel  
 • Verlichting 
 • Omvormer
 • Alarm.
 • Hoofdzekeringen

 

 

Voorbeelden van water apparaten 

 • Watertank
 • Toilet
 • Kranen 
 • Waterpomp
 • Waterfilters en terugslagkleppen
 • Afsluitbare vuldoppen
 • Waterzuivering

 

  

Voorbeelden van kabels en leidingen:

 • Gasleiding en drukregelaars
 • Gasverdeelkranen
 • Waterleidingen 
 • Afvalwaterleidingen
 • Ontluchtingen
 • Vuldoppen 
 • Aftapkranen
 • Overstortkleppen en leidingen
 • 12 Volt kabels
 • 230 Volt kabels
 • Buitenkabels van schotels
 • Warmelucht leidingen
 • Koudelucht leidingen
 • Kabels van zonnepanelen
 • Aansluitkabel met CEE stekkers

 

 

Voor bovenstaande 4 groepen is het belangrijk dat deze veilig hun werk kunnen doen.